ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

JACKET

A: CHEST

metrisi_merkos_0059.jpg

B: BELLY

metrisi_merkos_0063.jpg

C: SLEEVE

metrisi_merkos_0072.jpg

D: JACKET LENGTH

metrisi_merkos_0074.jpg

E: SHOULDER TO SHOULDER

metrisi_merkos_0054.jpg

TROUSER

F: WAIST

metrisi_merkos_0039.jpg

G: THIGH

metrisi_merkos_0042.jpg

H: REVER

metrisi_merkos_0045.jpg

I: TROUSER LENGTH

metrisi_merkos_0043.jpg

J: TROUSER FRONT

metrisi_merkos_0041.jpg

WAISTCOAT

A: CHEST 

metrisi_merkos_0080.jpg

B: BELLY

metrisi_merkos_0082.jpg

C: WAISTCOAT LENGTH

metrisi_merkos_0085.jpg

D: SHOULDER TO SHOULDER

  

Here is a video with more details